Jak zostać naszym pacjentem


Nasi pacjenci mogą korzystać z kompleksowych usług lekarzy rodzinnych, pielęgniarek i położnej środowiskowej, bez względu na miejsce zamieszkania. Każdy ubezpieczony ma prawo do wyboru dowolnego lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej. Aby wybrać swojego lekarza rodzinnego, pielęgniarkę lub położną, należy zgłosić się do przychodni z dowodem osobistym, aktualnym dowodem ubezpieczenia oraz wypełnić deklarację wyboru. Otrzymacie ją Państwo w rejestracji.


Deklaracja wyboru świadczeniodawcy udzielającego świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej oraz położnej podstawowej opieki zdrowotnej

 
Pliki do pobrania
Skierowanie do lekarza

Niektóre ambulatoryjne świadczenia specjalistyczne są udzielane tylko na podstawie skierowania wystawionego przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego. Pacjent ma prawo wybrać specjalistę spośród wszystkich, mających podpisaną umowę z NFZ.

Skierowanie od lekarza rodzinnego nie jest wymagane, gdy chcemy skorzystać z usług:

 • ginekologa i położnika
 • wenerologa
 • onkologa
 • psychiatry
 • stomatologa

Skierowanie nie jest również wymagane od osób:

 • chorych na gruźlicę
 • zakażonych wirusem HIV
 • inwalidów wojennych i osób represjonowanych
 • uzależnionych od alkoholu, środków odurzających i substancji psychotropowych - w zakresie lecznictwa odwykowego

Skierowanie od lekarza rodzinnego wymagane jest, gdy chcemy skorzystać z wizyty u:

 • alergologa
 • okulisty
 • dermatologa
 • chirurga
 • diabetologa
 • endokrynologa
 • gastrologa
 • hematologa
 • kardiologa
 • laryngologa
 • nefrologa
 • neurologa
 • ortopedy
 • pulmonologa
 • reumatologa
 • urologa

Skierowanie potrzebne jest również do szpitala (od lekarza POZ bądź lekarza specjalisty), wyjąwszy wszystkie nagłe wypadki.
Recepty

Wszystkie recepty są ważne przez 30 dni - wyjątek stanowią:

 • recepty na antybiotyki i recepty wystawione w ramach pomocy doraźnej - 7 dni,
 • recepty na preparaty immunologiczne i leki sprowadzane z zagranicy, dla indywidualnych użytkowników -60 dni.

Jeżeli lekarz przepisał lek, którego cena przekracza limit refundacji, a preparat ten ma tańszy odpowiednik, aptekarz ma obowiązek poinformować, że możecie Państwo wykupić tańszy lek. Nie dotyczy to sytuacji, w której na recepcie jest adnotacja, że przepisanego leku nie można zamienić na żaden inny.


Przydatne strony:

 
 Poradnia Specjalistyczna

Medicor

ul. Kościuszki 27 "O"
42-300 Myszków
woj. śląskie

Rejestracja

 tel. 34 313 79 01

fax. 34 313 79 02

 

NZOZ 

Medicor

ul. Raczyńskiej 3a
42-311 Żarki Letnisko 
woj. śląskie

Rejestracja

 tel. 34 313 63 81

 

NZOZ 

Medicor

ul. Armii Krajowej 75
42-360 Poraj
woj. śląskie

Rejestracja

 tel. 34 314 55 78