Informujemy, że NZOZ "MEDICOR" KOWALSKI, PILARSKI, JANAS SPÓŁKA JAWNA realizuje projekt w ramach działania 6.2 Wsparcie MŚP w obszarze cyfryzacji - Bony na cyfryzację Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 pt. „Pełne ucyfrowienie pracowni diagnostyki obrazowej jako baza do wdrożenia nowych innowacyjnych technologii służących rozwojowi usług diagnostyki” (Numer wniosku POIR.06.02.00-24-0317/21).

Celem przedmiotowego projektu jest wprowadzenie nowej jakości w realizacji usług z zakresu obrazowej diagnostyki medycznej.

Efektem realizacji projektu będzie ułatwienie dostępu oraz podniesienie jakości oferowanych usług.

Wydatki kwalifikowane: 300 000,00 zł
Kwota dofinansowania: 255 000, 00 zł

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

Polityka prywatności